EKB NEDİR?

Faaliyetler

Bizden Bilgi Alın

Şirketimiz Hakkında

Yeşil Enerji EVD yılların vermiş olduğu tecrübe ile birlikte yıllardır müşterilerine yenilikçi çözümler sunmaktadır. Hakkımızda daha fazla bilgi için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

İÇERİK YAZARI

Zeynep ÖĞÜNÇ

Yeşil Enerji Enerji Verimliliği Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde İnşaat Mühendisi

image

EKB NEDİR?

Dünyada tüketilen enerjinin büyük bir kısmı, iş veya konut amaçlı yaşam alanları içindeki konfor şartlarının sağlanması için kullanılmaktadır. Dünyada bina şartlandırılması için harcanan enerji aynı zamanda büyük miktarda CO2 emisyonlarının atmosfere verilmesine de sebep olmakta ve bu durum toplam enerji kullanımının azaltılması ve mevcut enerji kullanımlarının ise daha verimli olan yollarla kullanımı gereğini beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle Ülkemizde, 2008 yılında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği çıkarılmış ve Bep-Tr yazılım programı geliştirilmiştir. Binalara A’ dan G’ye kadar sınıflandıran belge verilmeye başlanmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Mimari Proje, Yapı Ruhsatı, Isı Yalıtım Raporu, Mekanik Proje ve Elektrik Projesinden alınan bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın BEP-TR2 (Bina Enerji Performansı Ölçüm Yazılımı) programına girilerek düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Binaların enerji performansı nasıl belirlenir?

Referans bina, Enerji Kimlik Belgesi hazırlanacak olan asıl bina ile aynı iklim bölgesine, aynı fiziksel özelliklere, aynı aydınlatma sistemine, aynı sıcak su sitemine ve aynı yenilenebilir enerji ve kojenerasyon sistemine sahip, fakat mekanik sistemler ve bina kabuğunun termofiziksel özellikleri açısından yönetmeliklerdeki minimum uygunluk değerlerini taşıyan gerçek olmayan (sanal) binadır ve referans değerler kullanılarak belirlenir.

Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi nedir?

Bina enerji performansı hesaplama yöntemi (BEP-HY),

  1. a) Binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek,
  2. b) Enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiş

Hesaplama yöntemi,

Konutlar, Ofisler, Eğitim binaları, Sağlık binaları,

 Oteller, Alışveriş ve Ticaret Merkezleri

gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek için kullanılır.

Hesaplama sonucunda ne olur?

Hesaplama sonucunda, binanın yıllık

  • Isıtma
  • Soğutma
  • Sıcak su
  • Aydınlatma
  • Havalandırma

Tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir. Bu tüketim değerlerine bağlı olarak CO2salımı hesaplanır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hesaba katılmaktadır. Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 Salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılır.

Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) nedir?

BEP-TR, ulusal hesaplama yönteminin yazılımıdır. İnternet tabanlı bir yazılımdır. Girilen bilgiler Bakanlık kontrolünde olan merkezi veritabanında depolanır. Böylece Türkiye’de binalar ile ilgili ayrıntılı bir takip sistemi ve veritabanı oluşturulmaktadır.

BEP-TR yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Sistemin kayıtlı kullanıcıları, Bakanlık, yerel yönetimler, akredite olmuş Serbest Mühendis Müşavirler veya Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları ve EKB uzmanlarıdır.

Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) nasıl kullanılır?

Bakanlık, sistemdeki bütün kullanıcıları ve işlemleri tanımlar, kontrol eder, denetler. İstediği zaman istediği yere müdahale edebilir. Yerel yönetimler, yeni projelere ait EKB’leri kontrol eder ve onaylarlar. Firmalar, kendi çalışanlarını ve firmaları bünyesinde yürütülen projeleri takip ve kontrol ederler. EKB uzmanları, binalara enerji kimlik belgesi düzenlemek için yazılımın hesaplama bölümünü kullanırlar. Bakanlık, eğitimi tamamlamış ve sınavdan başarılı şekilde geçerek akredite olmuş Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlarına, kişiye özgü kullanıcı adı ve şifre verir. Uzmanlar, şifreleriyle giriş yaptıkları yazılımın internet sitesinde, binaya ait bilgilerin girişini yapar. Girilen bilgiler tamamlandığında, dosya merkezi veritabanına gönderilir. Hesaplama, merkezi sistemde yapılır. Hesaplama sonucu üretilen sertifika, e-mail ile EKB Uzmanına gönderilir. 

WhatsApp
1